Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) subvittatus Reitter, 1887d
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek mało znany o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; wykazywany z nielicznych stanowisk w Finlandii, Karelii i europejskiej części ZSRR. Z Polski notowany tylko raz na początku bieżącego wieku, a wzmianka ta o występowaniu w jednej krainie nie znalazła później potwierdzenia. W wykazach chrząszczy środkowo-europejskich (Horion 1960, Lohse 1967) omawiany gatunek nie jest uwzględniony; zaliczenie go do fauny polskiej wymaga potwierdzenia nowymi materiałami.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty, Dąbie, Kawodrza woj. Częstochowa, Częstochowa (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913)