Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) thomsoni Reitter, 1875m
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej Europie notowany także z Algierii, Kaukazu i Libanu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach. Bionomia i wymagania ekologiczne nie znane; poławiany w pryzmach kompostowych, dziuplach dębu, pod wiązkami ściętych trzcin i winorośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: