Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Pterostichus) fasciatopunctatus (Creutzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Wysokogórski gatunek z Alp i gór południowo-wschodniej części Europy. W Polsce nie występuje, onyłkowo wykazany z Beskidu Wschodniego przez M. Nowickiego, co później (1873) sam autor prostuje. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie gatunku występowanie w Beskidach Zachodnich, Karpatach Zachodnich i Śląsku jest nieprawdopodobne, jak również w Prusach, na co zwracał już uwagę A. Horion (1941).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858); «Prusy» (Illiger 1801, Sturm 1824, Siebold 1847, Bach 1849, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Gutfleisch 1859, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872); «Śląsk» (Schilsky 1890); «Karpaty Zachodnie» (Łomnicki M.A. 1913)