Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Mnionomus) croaticus Reitter, 1880
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek środkowoeuropejski, zamieszkujący obszary górzyste, w których sięga do strefy subalpejskiej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, wykazywany tylko z dwu krain południowych. Występuje głównie w lasach iglastych, na wysokości około 2500 m n.p.m., wśród mchów i rozkładających się szczątków roślinnych; w Tyrolu znajdowany w gniazdach świstaków,
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Śląsk» (Gerhardt 1910)