Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Mnionomus) nitidulus Miller, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek ciepłolubny o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z nielicznych stanowisk w Rumunii, Bośni, Serbii, Austrii, Saksonii, Turyngii, Czechosłowacji, Ukraińskiej SRR i na Węgrzech. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale może być odnaleziony na kserotermicznych stanowiskach w południowej części kraju. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Polsce opierały się na dawnych danych odnoszących się do stanowisk obecnie leżących poza naszymi granicami. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów, w detrytusie i w zmurszałym drewnie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1960); «Śląsk» (Horion 1951)