Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Pterostichus) pilosus (Host, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Dość pospolity gatunek górski, rozpowszechniony w Karpatach i Górach Bihorskich. W Polsce. Zamieszkuje zwarcie cały łuk Karpat i ich pogórza. Wyspowo wykazany z okolic Rzeszowa, dane z Ojcowa i ze Śląska Górnego są wątpliwe, oparte prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach.1) [1) Publikacje Pongrácza dotyczące Ojcowa zawierają wiele fałszywych danych, co stwier dzono niejednokrotnie także w zakresie herpetologii i innych dziedzin faunistyki.]. Zasiedla głównie lasy reglowe, spotykany również na halach i połoninach, w strefie kosodrzewiny, a nawet wyżej wśród kamieni i piarżysk, w Tatrach sięga do wysokości co najmniej 2200 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Bach 1849, Gutfleisch 1859); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Pongrácz 1923); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1848, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Schaum 1858, Rottenberg 1868, Kiesenwetter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Horion 1941, Pawłowski J. 1967), Piwniczna i Rytro pow. Nowy Sącz (Makólski*), góra Pilsko pow. Żywiec (Pawłowski*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Makólski 1952), Ratułów pow. Nowy Targ (Makólski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1926, Trella 1938); Bieszczady (Głowaciński i Witkowski 1969, Michalik 1969), Małe Jasło, Wołosaty, Chryszczata, Hyrlata, Jaworna pow. Lesko, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Bukowe Berdo, Krzemień, Kińczyk Bukowski (Burakowski*); Pieniny: Krościenko (Makólski*); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Letzner 1874b, Makólski 1952, Szymczakowski 1962b, Łomnicki A. 1963, Fudakowski 1966); Polska Południowa (Motschulsky 1850, Jakobson 1907); «Śląsk» (Duftschmid 1812, Sturm 1824, Schilling i in. 1827, Letzner 1852, Schilsky 1888, Jakobson 1907); «Galicja» (Jakobson 1907); «Karpaty» (Motschulsky 1850, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Kiesenwetter 1870, Ganglbauer 1892); «Karpaty Północne» (Csiki 1930, Csiki 1946, Burmeister 1939, Horion 1951); «Beskidy» (Roger 1856, Reitter 1870, Reitter 1908, Ganglbauer 1892, Csiki 1908, Csiki 1930, Csiki 1946, Schilsky 1909, Mrozek-Dahl 1928, Burmeister 1939, Horion 1951)

Uwagi:
Górny Śląsk: Występowanie wątpliwe - bez miejscowości
«Śląsk»: — terra typica! dla Carabus interpunctatus Duft., oraz dla var. bicolor Letzn., var. bistriatus Letzn., var. brunneo-cupreus Letzn., var. brunnipes Letzn., var. cupreus Letzn., var. femoratus Letzn., var. genuinus Letzn., var. multifoveolatus Letzn., var. rufipes Letzn., var. rugulosus Letzn. i var. obscuro-cupreus Letzn.;