Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Abax (Abax) ovalis (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek obejmuje zasięgiem Europę Środkową i północną część południowej Europy. Występuje przede wszystkim w lasach wyżynnych i górskich zarówno w Europie Środkowej jak i w Polsce. Z obszarów nizinnych naszego kraju znany z nielicznych i rozproszonych stanowisk. Według J. Makólskiego (1952) «podgórski ten gatunek nie był w okolicach Warszawy znajdowany», natomiast D. Kabacik (1962, 1970) wykazuje tego typowego mieszkańca lasów z pól uprawnych w pow. Nowy Dwór Mazowiecki. Dane odnośnie środowiska omawianego gatunku oraz rozsiedlenia w środkowej i północnej części Polski wymagają dalszych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Chełmno (Horion 1941); Pojezierze Mazurskie (Szujecki 1958b), Węgorzewo (Lentz 1866, Lentz 1879, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zgorzelec (Letzner 1852), Lubsko pow. Krosno Odrzańskie (Weise 1872), Żary (Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: Łomna (Kabacik 1962), Jadwisin (Kabacik-Wasylik 1970); Dolny Śląsk (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Reitter 1870, Wutzdorf 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856), Lipowiec pow. Chrzanów (Pawłowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1855, Waga 1857, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Eichler W. 1914, Makólski 1952, Haber 1957), Dubie i Rudawa pow. Chrzanów, Bukowno pow. Olkusz (Pawłowski*); Wyżyna Małopolska (Jakobson 1907, Eichler W. 1928, Nunberg 1949), Słowik pow. Kielce (Makólski*); Góry Świętokrzyskie (Jakobson 1901, Szujecki 1958b), Jeleniów pow. Opatów, Święty Krzyż (Makólski*); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1908, Zaitzev 1912); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Pawłowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Letzner 1848, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Barańcowa pow. Sucha Beskidzka, Muszyna, Krynica, Piwniczna, Rytro, Żegiestów pow. Nowy Sącz (Makólski*), Raba Wyżna pow. Nowy Targ, Skomielna Czarna pow. Myślenice (Pawłowski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Trella 1926, Kulczycki 1964), Rymanów pow. Sanok (Makólski*); Bieszczady: Habkowce, Jabłonki, góra Piekło koło Baligrodu, góra Chryszczata pow. Lesko (Burakowski*); Pieniny: Krościenko, Trzy Korony, Sokolica, Czertezik, dolina Potoku Pienińskiego (Makólski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Mrozek-Dahl 1928, Horion 1951); «Śląsk» (Letzner 1852, Letzner 1854b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var. genuinus Letzn., var. picipes Letzn., var. planatus Letzn. i var. ventralis Letzn.;