Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Abax (Abacopercus) rendschmidtii (Germar, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Omawiany podgatunek. Zamieszkuje północną i zachodnią część łuku karpackiego oraz ich podgórza. Drugi podgatunek, nominatywny, obejmuje swym zasięgiem Karpaty Wschodnie i Południowe, Góry Bihorskie, wykazany również z Serbii. Z Polski Abax (Abacopercus) schueppeli rendschmidtii (Germ.) znany z nielicznych stanowisk. Wymagania środowiskowe niezbyt dobrze zbadane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Kelch 1846, Bach 1849, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Roger 1856, Schaum 1858, Gutfleisch 1859, Gerhardt 1910, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1941); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967), Żywiec, Łapanów pow. Bochnia (Pawłowski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Trella 1926, Trella 1938); Pieniny: Krościenko, dolina Kozłeckiego Potoku i Szczawnego Potoku (Makólski*); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Reitter 1870b, Łomnicki M.A. 1886); Polska Południowa (Motschulsky 1850); «Śląsk» (Letzner 1852, Letzner 1885, Schilsky 1888, Seidlitz 1888, Jakobson 1907, Csiki 1908, Csiki 1930, Csiki 1946, Kuhnt 1912, Schauberger 1927, Mrozek-Dahl 1928); «Śląsk Południowy» (Horion 1951); «Doliny Odry i Olzy» (Reitter 1870); «Galicja» (Germar 1839, Schaum 1858, Jakobson 1907, Csiki 1908); «Karpaty» (Motschulsky 1850, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Ganglbauer 1892, Schauberger 1927, Horion 1951); «Karpaty Północne» (Winkler A. 1924b, Csiki 1930, Burmeister 1939, Horion 1941); «Karpaty Zachodnie» (Csiki 1930, Burmeister 1939, Horion 1941); «Sudety» (Burmeister 1939, Horion 1941); «Beskidy» (Ganglbauer 1892, Horion 1951)

Uwagi:
«Galicja»: — terra typica! dla Feronia Rendschmidtii Germ.;
«Śląsk»: — terra typica! dla var. marginatus Letzn. i var. planus Letzn.;