Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calathus (Amphyginus) piceus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i zachodniej części Europy, coraz rzadziej spotykany przy posuwaniu się w kierunku wschodnim. Z Fennoskandii znany jedynie z jednej prowincji południowej we Szwecji, natomiast z Polski tylko z trzech izolowanych stanowisk. Z okolic Warszawy wykazany na podstawie jednego okazu znalezionego przed przeszło 80 laty. Z uwagi na wschodnią granicę zasięgu przebiegającą przez Polskę oraz skąpe dane odnośnie rozmieszczenia, wskazane są badania szczegółowe nad występowaniem omawianego gatunku na naszych ziemiach. Według danych z obcego piśmiennictwa zasiedla przeważnie jasne lasy liściaste, niekiedy spotykany w dalszej odległości od lasów na uprawnych glebach piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1951, Horion 1957); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1938b, Horion 1941); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1907), okolice Warszawy (Smreczyński 1955); Polska (Makólski 1952)