Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Calathus (Amphyginus) piceus (Marsham, 1802)
Opis w KFP:
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i zachodniej części Europy, coraz rzadziej spotykany przy posuwaniu się w kierunku wschodnim. Z Fennoskandii znany jedynie z jednej prowincji południowej we Szwecji, natomiast z Polski tylko z trzech izolowanych stanowisk. Z okolic Warszawy wykazany na podstawie jednego okazu znalezionego przed przeszło 80 laty. Z uwagi na wschodnią granicę zasięgu przebiegającą przez Polskę oraz skąpe dane odnośnie rozmieszczenia, wskazane są badania szczegółowe nad występowaniem omawianego gatunku na naszych ziemiach. Według danych z obcego piśmiennictwa zasiedla przeważnie jasne lasy liściaste, niekiedy spotykany w dalszej odległości od lasów na uprawnych glebach piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1951, Horion 1957); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1938b, Horion 1941); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1907), okolice Warszawy (Smreczyński 1955); Polska (Makólski 1952)