Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Caenoscelis subdeplanata Brisout, 1882
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie oraz lokalnie w Europie Południowej; ponadto wykazywany z Kaukazu i Syberii. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony; ogólnikowe wzmianki z początku bieżącego wieku o występowaniu w byłych Prusach nie znalazły później potwierdzenia. Występuje w zapleśniałym i przegrzybiałym drewnie oraz w różnorakich gnijących materiałach pochodzenia roślinnego.
[tom 22]
Gatunek opisany z Francji, znany z Fennoskandii, Karelii, Danii, krajów Beneluksu, Niemiec, Moraw i Słowacji, notowany ponadto z Kaukazu i Syberii. Ogólnikowa wzmianka z początku XX wieku o występowaniu w dawnych Prusach nie znalazła potwierdzenia, w związku z tym omawiany gatunek nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie znany z jednego okazu złowionego we Wrocławiu, na świeżo ściętym starym dębie nad Odrą. Według danych z obcego piśmiennictwa występuje na pobrzeżach lasu, miedzach, miejscach ruderalnych i wysypiskach śmieci. Postacie dojrzałe poławiano w rozkładającym się drewnie, w butwiejącym opadłym listowiu, pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, w kompoście i pryzmach nawozu stajennego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Kania 1991e); «Prusy» (Schilsky 1909, Reitter 1911, Łomnicki M.A. 1913)