Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sternodea baudii Reitter, 1875m
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek zamieszkujący głównie południowo-wschodnią Europę, docierający do północno-wschodniej części Karpat. W Polsce chrząszcz należy do rzadkości, znany tylko z jednego stanowiska, które w ogólnym rozmieszczeniu jest wysunięte najdalej na północny zachód. Zasiedla tereny górzyste i podgórza; poławiany pod opadłym listowiem, w detrytusie oraz w przegrzybiałym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Turnica pod Przemyślem (Trella 1930, Trella 1938); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Seidlitz 1889, Schenkling 1923, Mader 1926, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty Północno-Wschodnie» (Ganglbauer 1899b); «Galicja» (Jakobson 1915)