Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) apicalis Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Pospolity gatunek, rozprzestrzeniony w całej Europie, notowany nadto z Syberii, Madery, Azorów i Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak znany jeszcze z wielu krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste docierając do górnej granicy lasu. Występuje w ciągu całego roku zarówno w pomieszczeniach gospodarczych (stodoły, szopy, obory), jak i na otwartej przestrzeni na polach, łąkach i w zadrzewieniach. Znajdowany w rozkładających się materiałach pochodzenia roślinnego, jak słoma, siano, kora, drewno, opadłe listowie i inne odpadki organiczne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Bartoszyński 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Błażejewska 1960, Wiśniewski 1967); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)