Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) atricapilla Stephens, 1830
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony w całej niemal Europie prócz skrajnych części północnych, notowany również z Maroka, Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie obszary nizinne, a lokalnie tereny górzyste. Znajdowany na suchych zboczach, łąkach i pobrzeżach lasu — pod rozkładającymi się materiałami pochodzenia roślinnego (trawa, siano, liście, drewno), poza tym poławiany na kwitnących roślinach baldaszkowatych oraz pojedynczo pod gnijącymi grzybami oraz w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1871, Lentz 1879
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1938
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Kolbe W. 1897
KFP 12 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908
KFP 12 Wyżyna Małopolska Kłomnice i Nieznanice woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 12 Sudety Zachodnie góra Górzec Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 12 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 12 «Pomorze» Horion 1960
KFP 12 «Prusy» Horion 1960
KFP 12 «Prusy Zachodnie» Seidlitz 1889
KFP 12 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 12 «gubernia piotrkowska» Jakobson 1915