Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) attila Reitter, 1878b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek ponto-pannoński, występujący w południowo-wschodniej Europie oraz lokalnie na reliktowych, izolowanych stanowiskach w Europie środkowej. W Polsce chrząszcz rzadki, znany tylko z trzech krain południowych. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi na pobrzeżach lasu, w murszejącym drewnie dębu i w detrytnsie pokrytym opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1902, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Horion 1960); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c, Horion 1960); «Śląsk» (Ganglbauer 1899b, Gerhardt 1900b, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Mader 1926, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)