Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) clavigera Ganglbauer, 1899b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie; w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych; wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce wykazany tylko z czterech krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku Dolnym liczniej poławiany. Występuje przeważnie na starych dębach — pod odstającą korą, w murszejącym drewnie, wśród mchów porastających dolne partie pni, pod opadłym listowiem; poza tym znajdowany wśród trocin ściętych buków, pod napływkami na pobrzeżach rzek oraz pod morszczynami wyrzuconymi przez fale na brzeg morza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Wronki koło Olecka (Horion 1960); Dolny Śląsk (Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Horion 1960); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1902d), Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c, Horion 1960); «Śląsk» (Gerhardt 1902b, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)