Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) clavigera Ganglbauer, 1899b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej Europie; w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych; wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce wykazany tylko z czterech krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku Dolnym liczniej poławiany. Występuje przeważnie na starych dębach — pod odstającą korą, w murszejącym drewnie, wśród mchów porastających dolne partie pni, pod opadłym listowiem; poza tym znajdowany wśród trocin ściętych buków, pod napływkami na pobrzeżach rzek oraz pod morszczynami wyrzuconymi przez fale na brzeg morza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pojezierze Mazurskie Wronki koło Olecka Horion 1960
KFP 12 Dolny Śląsk Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Horion 1960
KFP 12 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1889c, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1902d
KFP 12 Sudety Zachodnie Brachów woj. Legnica Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f
KFP 12 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930c, Horion 1960
KFP 12 «Śląsk» Gerhardt 1902b, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951