Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) cognata Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową Europę, na zachód docierający do górzystych terenów Francji, a na południe do północnych Włoch, Krainy, Hercegowiny i Krymu. W Polsce znany z niewielu stanowisk w pięciu krainach południowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dokładnie znane — znajdowany w murszejącym drewnie dębu, wśród gnijącej słomy i resztek pokarmowych przy paśnikach dla zwierząt oraz pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872), Malczyce (Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1960); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Leder 1872); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1915); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1879, Letzner 1888, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1960)