Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) fuscata (Schönherr, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejsko-syberyjski, rozpowszechniony w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, na Syberii docierający do Jeniseju. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dochodzi do strefy subalpejskiej. Występuje w ciągu całego roku pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, zwłaszcza pod opadłym listowiem, sianem, słomą oraz napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Błażejewska 1960); Dolny Śląsk (1871, 1879, 1888) (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Kotula 1874, Lgocki 1908); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Michałowice koło Jeleniej Góry (Kolbe W. 1907); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Śląsk» (Bach 1849, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)