Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) gravidula Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie oraz lokalnie w Europie Południowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach. Gatunek leśny, spotykany pod odstającą korą świerków, w zmurszałym drewnie, pod opadłym listowiem w lasach łęgowych, pod gnijącym sianem i wśród resztek pokarmu przy paśnikach dla zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Pieskowa Skała (Eichler W. 1914), Kraków (Horion 1960); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1908b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)