Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Licinus (Licinus) punctatulus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek. Zamieszkuje zachodnią i południową Europę oraz zachodnią część Europy Środkowej, Maroko, Algerię i Tunis. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne w Polsce nie występuje, wzmianka G. G. Jakobsona bezkrytycznie powtórzona przez Sz. Tenenbauma prawdopodobnie odnosi się do Licinus (Licinus) silphoides (Rossi).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja»: Doniesienie błędne — «Śląsk» (Jakobson 1906, Tenenbaum 1923)