Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i zachodniej Europie, południowej części Europy Środkowej, Kaukazie i zachodniej Azji. W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk rozproszonych w południowej części kraju, wzmianka o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wymaga potwierdzenia nowymi danymi. Zasiedla tereny kserotermiczne na podgórzach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1860, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców pow. Olkusz, Kraków Bielany, Kraków Przegorzały (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Kuntze i Noskiewicz 1938); Sudety Zachodnie (Rendschmidt 1830, Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1893g, Gerhardt 1910, Scholz R. 1934n); Sudety Wschodnie (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Roger 1856, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Łomnicki M.A. 1866, Lazarko 1963, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), Jordanów pow. Sucha Beskidzka (Makólski*), Naściszowa, Rytro i Tęgoborze pow. Nowy Sącz, Skomielna Czarna pow. Myślenice, Izdebnik pow. Wadowice (Pawłowski*); Beskid Wschodni (Trella 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938), Tuchów pow. Tarnów (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Jakobson 1906, Kuhnt 1912, Burmeister 1939, Horion 1941); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)