Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek znany z południowej części Europy Środkowej oraz Europy południowej. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne występowanie na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Mazurskim i w Prusach jest mało prawdopodobne. Dane ze Śląska Górnego i Sudetów Wschodnich opierają się na wzmiankach sprzed przeszło stu lat (Kelch 1848, Letzner 1841), występowanie na naszych ziemiach wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż brak jest w muzeach okazów dowodowych z omawianych terenów. Warunki środowiskowe słabo zbadane, notowany głównie z pobrzeży rzek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1871, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1848, Kelch 1852, Bach 1851, Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910, Horion 1941); Sudety Wschodnie: Głubczyce (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Gerhardt 1910); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1851, Seidlitz 1888, Jakobson 1906, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1908, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872, Seidlitz 1888, Jakobson 1906)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe
«Śląsk»: — terra typica! dla var. cupreo-micans Letzn.