Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) impressa Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek zamieszkujący głównie wschodnią i część północnej i środkowej Europy, na zachód docierający do wschodniej Francji, a na południe do południowego Tyrolu, Hercegowiny i Siedmiogrodu; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Moskwa i Jarosławl. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z Wejherowa i z pięciu krain południowych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane; najczęściej znajdowany wiosną i jesienią pod napływkami popowodziowymi, nad rzekami i strumieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Fein 1884e, Gerhardt 1910, Horion 1960); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960), Taciszów koło Gliwic (Kolbe W. 1927, Horion 1960); Roztocze (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888, Wanka 1915); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Sturm 1846, Bach 1849, Zebe G. 1852, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Horion 1951)