Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlaenius (Chlaenius) festivus (Panzer, 1796b
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek obejmuje zasięgiem południowe i południowo-wschodnie obszary Europy oraz południową część Europy Środkowej, notowany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. Z Polski podawany ogólnikowo ze Śląska, dane te prawdopodobnie dotyczą Beskidu Zachodniego, w zbiorach krajowych brak okazów dowodowych, jednak występowanie w południowej części naszego kraju możliwe, gdyż stanowiska omawianego gatunku znajdują się na Słowacji. Warunki ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.