Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) lewisi Reitter, 1877c
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek opisany ze wschodniej Azji, w Chinach i Japonii jest bardzo pospolitym chrząszczem. Z Azji został zawleczony do Anglii, skąd rozprzestrzenił się szeroko w zachodniej, północnej i środkowej Europie, gdzie się zaaklimatyzował. W Polsce stosunkowo niedawno został odkryty na jednym stanowisku. Żyje wśród wszelkiego rodzaju rozkładających się szczątków roślinnych, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (stodoły, szopy, obory i stajnie) jak i na miejscach otwartych (pryzmy kompostowe, gnijące siano, słoma, wypielone zielsko). Spotykany w ciągu całego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Zelejowa Góra koło Chęcin (Szymczakowski 1973)