Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlaenius (Chlaeniellus) terminatus Dejean, 1826
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek znany z Alp Nadmorskich, Półwyspu Bałkańskiego, południowo-zachodniej części ZSRR i Kaukazu. Występowanie w Polsce wątpliwe, dane Motschulskiego (1865) zapewne oparte były na wcześniejszej wzmiance Chaudoira (1837), odnoszącej się do Wołynia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Motschulsky 1865)