Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlaenius (Pelasmus) costulatus Motschulsky, 1859b
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Zasięg gatunku ograniczony do północno-wschodniej Europy oraz północno-wschodniej części Europy Środkowej, notowany również z Syberii. Wymagania ekologiczne słabo poznane, znajdowany na miejscach bagnistych, torfowiskach i pobrzeżach jezior.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lüllwitz 1916, Varendorff 1918, Schröder 1920, Węgrzecki 1932, Horion 1941, Karpiński i Makólski 1954); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Dohrn 1856, Dohrn 1877, Dohrn 1886c, Dohrn 1889, Gutfleisch 1859, Bethe 1866, Lentz 1879, Reitter 1908, Schröder 1920, Mrozek-Dahl 1928, Franck 1929, Kruse 1933, Engel 1938, Burmeister 1939, Horion 1941, Karpiński 1954); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Dohrn 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Schumann 1905, Jakobson 1906, Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Gerhardt 1910, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Mrozek-Dahl 1928, Polentz 1937, Burmeister 1939, Karpiński i Makólski 1954); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Karpiński i Makólski 1954, Breymeyer 1966); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński i Makólski 1954, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Karpiński i Makólski 1954); Górny Śląsk: Oblaski pow. Chrzanów (Pawłowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński i Makólski 1954), Kraków Błonia (Pawłowski*); Beskid Wschodni (Trella 1926, Tenenbaum 1931, Karpiński i Makólski 1954); Polska Zachodnia (Burmeister 1939); «Pomorze» (Schaum 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1906, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy» (Illiger 1798, Sturm 1824, Siebold 1847, Schaum 1857, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1906, Reitter 1908, Mrozek-Dahl 1928); «Prusy Zachodnie» (Jakobson 1906); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Gerhardt 1891e, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1906)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Carabus quadrisulcatus Ill.;