Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicheirotrichus obsoletus (Dejean, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek słonawiskowy, rozsiedlony na wybrzeżach europejskich Oceanu Atlantyckiego, Morza Śródziemnego i Kaspijskiego, wykazywany również z północnej Afryki oraz słonawisk śródlądowych w NRF, NRD i europejskiej części ZSRR. Występowanie w Polsce wątpliwe. Wzmiankę Lentza (1879) o znalezieniu omawianego gatunku w Gdańsku bezkrytycznie powtarzali inni badacze, natomiast A. Horion (1941) uważa dane odnoszące się do Prus i Gdańska za niewiarogodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.