Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicheirotrichus rufithorax (Sahlberg, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Zamieszkuje głównie Europę Środkową i znaczne obszary wschodniej Europy sięgając na północ do południowych prowincji Szwecji i Finlandii, znany też z zachodniej Syberii. Żyje na gliniastych, rzadziej piaszczystych glebach, skąpo porośniętych roślinnością trawiastą lub bylinami; w Polsce spotykany przeważnie na pobrzeżach rzek, ze Szwecji wykazywany jako synantrop z gliniastych pól uprawnych w pobliżu miast.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Horion 1941
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Horion 1941
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Blank-Weissberg 1929
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Toruń Makólski*
KFP 3 Nizina Mazowiecka Hildt 1907, Sumiński i Tenenbaum 1921, Makólski 1952
KFP 3 Nizina Mazowiecka liczne stanowiska na obszarze Wielkiej, Warszawy, Obory pow. Piaseczno Makólski*
KFP 3 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Polentz 1942, Horion 1941
KFP 3 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Schaum 1860, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Horion 1941
KFP 3 Górny Śląsk Chełmek pow. Chrzanów Makólski*
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rybiński 1897
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolica Krakowa — liczne stanowiska Makólski*
KFP 3 Wyżyna Lubelska Puławy, Kazimierz Dolny pow. Puławy Makólski*
KFP 3 Nizina Sandomierska Tarnów, Jarosław Makólski*
KFP 3 Nizina Sandomierska Dąbrówka k. Ujścia Solnego pow. Bochnia Pawłowski*
KFP 3 Beskid Zachodni Wanka 1915
KFP 3 Beskid Wschodni Trella 1926
KFP 3 Beskid Wschodni Jasło Makólski*
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913, Burmeister 1939
KFP 3 «Prusy» Siebold 1847, Bach 1851, Lentz 1857, Schaum 1860, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1907, Reitter 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 3 «Śląsk» Reitter 1870, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Burmeister 1939, Horion 1951
KFP 3 «Galicja» Jakobson 1907
KFP 3 «Pobrzeże Odry i Kaczawy» Mrozek-Dahl 1928