Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) morio Kolenati, 1846b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i północnej Europie, w Fennoskandii docierający do koła podbiegunowego; notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce bardzo rzadki, znany tylko z dwu krain południowych. Występuje głównie w gniazdach budowanych przez ptaki, w dziuplach drzew, prócz tego znajdowany w murszejącym drewnie i pod odstającą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Scholz R. 1923i, Scholz R. 1927d), koło Malczyc (Kolbe W. 1924), Szczytniki nad Kaczawą (Kolbe W. 1924, Horion 1960); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1911, Horion 1951); «Śląsk» (Scholz R. 1925j)