Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Ophonus) stictus (Stephens, 1828)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony w południowej części Europy Środkowej, południowej Europie, północnej Afryce i na Azorach. W Polsce nie występuje, najbliższe stanowiska leżą w Austrii. Z Galicji omyłkowo podany przez M. Nowickiego (1864, 1865), co sam autor później (1873) sprostował, również dane ze Śląska oparte były zapewne na błędnym oznaczeniu lub mylnym zaetykietowaniu okazów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: