Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Haploharpalus) hirtipes (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony w Europie Środkowej i w południowej części Szwecji i Finlandii, notowany również z Syberii, Kaukazu i środkowej Azji. Zasiedla suche, jałowe gleby piaszczyste, w ciągu dnia prowadząc skryty sposób życia w powierzchniowej warstwie piasku lub pod niskimi, płożącymi roślinami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Schmidt C.O.F.G. 1839, Zebe G. 1852, Lentz 1879, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Gerhardt 1910, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929, Gruhl 1933, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Sumiński i Tenenbaum 1921, Makólski 1952, Kabacik-Wasylik 1970), Ostrołęka, Dąbrowa pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Świder pow. Otwock, Baniocha, Czersk, Jeziorna i Skolimów pow. Piaseczno (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Schaum 1860, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910), Chełmek pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Lgocki 1911), Kraków Dębniki (Makólski*); Wyżyna Małopolska (Karczewski 1961), Pińczów, Skowronno pow. Pińczów (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Makólski*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Trella 1936, Haber 1953), Kłaj pow. Bochnia (Makólski*); Polska (Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Sturm 1818, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1941); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Bach 1849, Kuhnt 1912, Horion 1941); «Galicja» (Jakobson 1907)