Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Harpalus) cupreus Dejean, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej Europie, wykazywany również z południowej części Europy Środkowej, Kaukazu i zachodniej Azji. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, dotychczasowe dane o występowaniu omawianego gatunku w naszym kraju budzą bardzo poważne wątpliwości.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Przylep pow. Szczecin (Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie: leśnictwo Perkunicha, Sarni Dół pow. Ostróda (Leśniak 1964); Roztocze: Florianka pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1918); «Zamojszczyzna» (Tenenbaum 1923)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe