Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Harpalus) fuscipalpis Sturm, 1818
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony w południowej części Europy Środkowej i w Europie południowej, notowany również z Syberii i zachodniej Azji. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Wykazany omyłkowo z okolic Koszalina przez A. Lüllwitza na podstawie błędnie oznaczonego okazu Harpalus (Harpalus) rufitarsis (Duft.) (J. Makólski*). Według A. Horiona (1941) występowanie na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i na Śląsku jest wątpliwe, gdyż w zbiorach W. Arnolda i K. Letznera brak okazów dowodowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1935b); Dolny Śląsk (Letzner 1885, Letzner 1885d, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Mrozek-Dahl 1928)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe