Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Egadroma) marginatus (Dejean, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do Podobszaru Śródziemnomorskiego, notowany również z Wysp Kanaryjskich, Madery, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce nie występuje, notowany u nas na podstawie błędnych oznaczeń. Z Karkonoszy wykazany omyłkowo przez J. Gerhardta (1899b), co następnie autor ten i inni bezkrytycznie powtarzali; jedynie A. Horion (1935, 1941) i G. Polentz (1940) wątpili o występowaniu w Karkonoszach i zarazem na Śląsku. Gerhardt (1899b), na podstawie jedynego okazu, znalezionego jakoby w Karkonoszach, opisał Stenolophus marginatus var. klettei, tymczasem według A. Horiona (1941) zbadany przez E. Schaubergera okaz typowy okazał się Acupalpus (Egadroma) subrobusta Schaub., występującym na Jawie, Borneo, Sumatrze i Celebesie! Wzmianka G. G. Jakobsona (1907) o występowaniu w Galicji, oparta na doniesieniu M. Łomnickiego (1879, 1886) o jedynym okazie złapanym na Podolu, jest również błędna, gdyż po sprawdzeniu okazu dowodowego przez V. Lazorkę (1963) okazało się, że był to Acupalpus (Stenolophus) mixtus ab. ziegleri Panz.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: