Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) brunnipes (Sturm, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Podgatunek nominatywny obejmuje swym zasięgiem Europę Środkową. Drugi podgatunek, Acupalpus (Acupalpus) brunnipes atratus Dej., zamieszkuje Europę południową, Azory i Kaukaz. W Polsce występuje forma nominatywna na obszarze nizinnym, z gór nie notowana. Omyłkowo wykazany przez A. Lüllwitza (1916) z okolic Koszalina na podstawie błędnego oznaczenia Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.) (B. Burakowski 1957b). Żyje na wilgotnych, otwartych terenach, szczególnie na nasłonecznionych glebach gliniastych, skąpo porośniętych niską roślinnością, wykazywany również z torfowisk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Horion 1941
KFP 3 Pojezierze Pomorskie Lentz 1879
KFP 3 Pojezierze Mazurskie Horion 1941
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Burakowski 1957b
KFP 3 Nizina Mazowiecka Sumiński i Tenenbaum 1921, Makólski 1952, Burakowski 1957b, Burakowski 1960
KFP 3 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Burakowski 1957b
KFP 3 Górny Śląsk Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Polentz 1939b, Horion 1941, Burakowski 1957b
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Lgocki 1911, Makólski 1952, Burakowski 1957b
KFP 3 Wyżyna Małopolska okolice Pabianic Burakowski*
KFP 3 Nizina Sandomierska Burakowski 1957b
KFP 3 Beskid Wschodni Trella 1936, Burakowski 1957b
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 3 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 3 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888, Jakobson 1907, Burmeister 1939
KFP 3 «Śląsk» Bach 1849, Kuhnt 1912