Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) dubius Schilsky, 1888c
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy, wykazywany również z Azorów, Wysp Brytyjskich i dwu południowych prowincji Szwecji. Gatunek wilgociolubny, zamieszkujący tereny bagienne i torfowiskowe zarówno na otwartych jak i na leśnych obszarach. Spotykany głównie wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt, również pod butwiejącymi liśćmi trzcin nad zbiornikami wodnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pawłowski J. 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1935b, Burakowski 1960); Nizina Mazowiecka (Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk (Gerhardt 1907b, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921, Mrozek-Dahl 1928, Burakowski 1957b, Burakowski 1960); Górny Śląsk (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1941, Burakowski 1957b, Burakowski 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Burakowski 1960); Nizina Sandomierska (Burakowski 1957b); Polska (Jakobson 1907); «Pomorze Północne» (Horion 1951); «Pomorze Wschodnie» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Horion 1941)