Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) dubius Schilsky, 1888c
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy, wykazywany również z Azorów, Wysp Brytyjskich i dwu południowych prowincji Szwecji. Gatunek wilgociolubny, zamieszkujący tereny bagienne i torfowiskowe zarówno na otwartych jak i na leśnych obszarach. Spotykany głównie wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt, również pod butwiejącymi liśćmi trzcin nad zbiornikami wodnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Pawłowski J. 1966
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Arnold 1935b, Burakowski 1960
KFP 3 Nizina Mazowiecka Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Kinelski i Szujecki 1959
KFP 3 Dolny Śląsk Gerhardt 1907b, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921, Mrozek-Dahl 1928, Burakowski 1957b, Burakowski 1960
KFP 3 Górny Śląsk Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1941, Burakowski 1957b, Burakowski 1960
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Burakowski 1960
KFP 3 Nizina Sandomierska Burakowski 1957b
KFP 3 Polska Jakobson 1907
KFP 3 «Pomorze Północne» Horion 1951
KFP 3 «Pomorze Wschodnie» Horion 1951
KFP 3 «Prusy» Horion 1951
KFP 3 «Śląsk» Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Horion 1941