Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) elegans (Dejean, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek halobiontyczny, rozpowszechniony na morskich wybrzeżach w zachodniej i południowej części Europy, notowany również z wyspowych stanowisk na słonawiskach śródlądowych w środkowej i wschodniej Europie. W Polsce występuje z całą pewnością na słonawiskach o dużej koncentracji soli, a mianowicie w Ciechocinku i okolicach Inowrocławia oraz na obszarach gipsowo-słonych w Niecce Nidziańskiej. Natomiast inne dane — z wybrzeży Bałtyku, z powodu małego zasolenia wody morskiej, innych stanowisk nie słonawiskowych — budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia. Żyje na wilgotnych, nasłonecznionych miejscach, rzadko pokrytych roślinnością słonoroślową, m.in. solirodem zielnym — Salicornia herbacea L. i muchotrzewem solniskowym — Spergularia salina Presl.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Burmeister 1939, Horion 1941), koło Gdańska (Horion 1959b); Pojezierze Pomorskie: nad jez. Mielno (Neresheimer i Wagner H. 1918); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Blank-Weissberg 1929, Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Horion 1959b); Górny Śląsk: Zawadzkie pow. Strzelce Opolskie (Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Stefek 1939); Wyżyna Małopolska: Gadawa, Owczary i Szczerbaków pow. Busko-Zdrój (Burakowski 1957b, Burakowski 1960); Polska (Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Jakobson 1907); «Galicja» (Jakobson 1907)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe