Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) flavicollis (Sturm, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony od południowej części Fennoskandii przez całą Europę Środkową aż do południowo-wschodniej części Europy, Azji Mniejszej i Kaukazu. Zamieszkuje wilgotne, otwarte obszary, pokryte niską roślinnością, zwłaszcza w dolinach rzecznych i nad jeziorami. Zasiedla głównie nizinne łąki torfowiskowe, gdzie przebywa w ukryciu wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt i wewnątrz kęp sitów (Juncus L.), spotykany również w dołach po wybranej glinie lub piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Burakowski 1957b, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Burakowski 1957b); Pojezierze Mazurskie (Burakowski 1957b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Koerth 1916, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Arnold 1935b, Burakowski 1957b); Nizina Mazowiecka (Burakowski 1957b); Puszcza Białowieska (Karpiński i Makólski 1954, Burakowski 1957b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Burakowski 1957b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885, Burakowski 1957b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Burakowski 1957b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Burakowski 1957b); Wyżyna Małopolska (Burakowski 1957b); Nizina Sandomierska (Burakowski 1957b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Sudety Wschodnie (Letzner 1871); Beskid Wschodni (Trella 1926, Burakowski 1957b); Polska (Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1960); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1941); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Bach 1849, Kuhnt 1912)