Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) luteatus (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek notowany z południowej Europy oraz południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Jego rozsiedlenie nie jest dokładnie znane, gdyż mylono go często z pokrewnym gatunkiem Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.) albo uważano za odmianę tego ostatniego. W Polsce nie występuje. W zbiorach krajowych brak okazów dowodowych. Wszystkie dane w piśmiennictwie oparte są niewątpliwie na błędnych oznaczeniach. Omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej, sprawdzone okazy dowodowe (Burakowski 1957b) w zbiorze Sz. Tenenbauma należą do Acupalpus (Acupalpus) exiguus Dej. albo do Acupalpus (Acupalpus) dubius Schils. Również dane z Roztocza są niewiarogodne, gdyż w zbiorze F. Fejfera brak okazów omawianego gatunku. O danych z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego i Śląska wątpi A. Horion (1941). Według tego autora gatunek żyje na suchych, kserotermicznych terenach o podłożu piaszczysto-gliniastym.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: