Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) maculatus (Schaum, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek wykazywany z północnej Afryki, południowej Europy i południowo-wschodniej części Europy Środkowej, notowany również z Kaukazu. Jego rozmieszczenie nie jest zbyt dokładnie znane, gdyż przez długi czas mylono go z Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.), bądź uważano za odmianę tego ostatniego. W Polsce notowany z niewielu izolowanych i rozproszonych stanowisk. Po sprawdzeniu okazów dowodowych przez J. Makólskiego (Burakowski 1957b) okazało się, że był omyłkowo wykazany na podstawie błędnego oznaczenia Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.) z Pobrzeża Bałtyku przez A. Lüllwitza (1916), z Pabianic przez W. Eichlera (1928) i Ciechocinka przez S. Blank-Weissberga (1929). Występuje na nasłonecznionych miejscach, słabo porośniętych niską roślinnością, łowiony głównie na południowych ścianach dołów po wybranej glinie koło cegielni. Przez niektórych badaczy uważany za gatunek halofilny. Odznacza się dużą lotnością. Według J. Makólskiego (1952) w okolice Warszawy przybył dopiero w bieżącym stuleciu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1910, Arnold 1935b, Bartoszyński 1937b, Burakowski 1957b, Burakowski 1960); Nizina Mazowiecka (Makólski 1952, Smreczyński 1955, Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Plewka 1970); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Kolbe W. 1921, Horion 1959b); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stefek 1939, Horion 1959b); Nizina Sandomierska (Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Lazarko 1963); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kult 1944); «Śląsk» (Letzner 1885, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1941)