Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) meridianus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową Europę, wykazywany również z południowej części Fennoskandii, Azji Mniejszej i Kaukazu. Zasiedla otwarte, nasłonecznione tereny, unika zacienienia przez roślinność drzewiastą. Ze wszystkich gatunków omawianego rodzaju najmniej wymagający pod względem wilgotności. Przekłada nad inne ciepłe gleby piaszczysto-gliniaste, gliniaste i marglowe. Wykazywany również z pól uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Burakowski 1957b, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1935b, Burakowski 1957b); Nizina Mazowiecka (Weissberg 1918, Makólski 1952, Burakowski 1957b); Podlasie (Roubal 1910b); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Burakowski 1957b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Stefek 1939, Burakowski 1957b); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1928, Burakowski 1957b); Wyżyna Lubelska (Burakowski 1957b), Końskowola pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Burakowski 1957b); Nizina Sandomierska (Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1885); Beskid Wschodni (Trella 1926, Burakowski 1957b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1960); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)