Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) notatus Mulsant et Rey, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek ograniczony do Podobszaru Śródziemnomorskiego, notowany również z południowej części Francji. W Polsce nie występuje. Wszystkie dane o występowaniu omawianego gatunku na obszarze naszego kraju, po sprawdzeniu okazów dowodowych (Burakowski 1957b, 1960), okazały się błędne i odnoszą się do Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1921); Górny Śląsk (Scheidt 1919); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1928); Beskid Zachodni (Wanka 1920); Beskid Wschodni (Trella 1930c)