Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) versicolor Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek znany głównie z środkowej Europy, poza tym notowany z nielicznych stanowisk w Anglii, Francji, Belgii, Holandii, północnych Włoszech i na Kaukazie. W Polsce wykazywany tylko z dwu krain na podstawie znalezisk pochodzących sprzed przeszło stu lat, dlatego też występowanie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Wobec braku okazów dowodowych z Pucka o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku wątpi A. Horion (1960). Wymagania ekologiczne słabo poznane; poławiany przeważnie w piwnicach na starych, drewnianych, zapleśniałych pojemnikach na wino, rzadko spotykany pod opadłym listowiem wierzb w dolinach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: