Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Anthracus) longicornis (Schaum, 1857b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i południowo-wschodniej części Europy, notowany również z Europy Środkowej, jej części południowo-wschodniej, nadto z Kaukazu. W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk, dane te wymagają jednak potwierdzenia nowszymi doniesieniami. O występowaniu na Śląsku wątpi A. Horion (1941, 1951). Warunki ekologiczne słabo zbadane, poławiany głównie w dolinach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: