Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Acupalpus (Stenolophus) discophorus (Fischer, 1824)
Opis w KFP:
[tom 3]
Gatunek ograniczony głównie do południowej Europy, znany również z południowej części Europy Środkowej oraz z Azji Mniejszej. W Polsce jest bardzo rzadkim chrząszczem. Pojedyncze osobniki spotykano na rozproszonych stanowiskach na brzegach rzek. Zasiedlenie północnej części naszego kraju nie jest wyjaśnione i opublikowane dane wymagają potwierdzenia nowszymi doniesieniami. W okolice Chełmna i Poznania mógł być zniesiony z południa wodami popowodziowymi. Bardzo dawne doniesienie o występowaniu w Prusach oparte było prawodpodobnie na błędnym oznaczeniu lub omyłkowym etykietowaniu miejsca znalezienia. Na Śląsku nie występuje, dane M. Łomnickiego należy odnieść do stanowisk leżących bardziej na południo-zachód od naszych granic (Morawy). Warunki ekologiczne słabo poznane.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Chełmno (Burmeister 1939, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schumann 1905, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1907), Zegrze pow.Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe
«Prusy»: — bez stanowiska