Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lebia (Lamprias) cyanocephala (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozsiedlony od południowej części północnej Europy aż do północnej Afryki, wykazywany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Zamieszkuje otwarte, suche tereny, porośnięte głównie roślinnością trawiastą i zielną oraz rzadko rozstawionymi krzewami lub młodymi drzewami, szczególnie na glebach piaszczystych i żwirowatych. Zwykle poławiany pojedynczo na różnych roślinach zielnych lub na niżej położonych gałęziach drzew i krzewów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Gerhardt 1910, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1935b, Horion 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Scholz R. 1925, Kolbe W. 1927); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1925, Polentz 1936e, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Makólski 1952), Kraków Dębniki, Mydlniki pow. Kraków (Makólski*); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Makólski*); Nizina Sandomierska (Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1937), Kotlina Jeleniogórska (Makólski*); Beskid Zachodni (Nowicki M. 1873, Wanka 1917b, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), Chabówka pow. Nowy Targ (Makólski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1926); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Illiger 1798, Lentz 1857, Horion 1941, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt i Schummel 1837, Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: okolice Legnicy — locus typicus! dla ab. tibialis Scholz;
Górny Śląsk: Gogolin pow. Strzelce Opolskie — locus typicus! dla ab. tibialis Scholz;