Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Paradromius) longiceps Dejean, 1826
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do obszarów nizinnych w Europie Środkowej i północnej części południowej Europy, wykazywany również z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej części Fennoskandii oraz Kaukazu. W Polsce dość rzadko i sporadycznie poławiany. Zamieszkuje głównie pobrzeża rzek i jezior, gdzie w okresie wegetacyjnym przebywa pod odstającą korą i w szczelinach drzew i krzewów. Zimuje wśród opadłych liści i przy podstawie pni. Nad morzem spotykany na wydmach utrwalonych trawami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Schaum 1857, Lentz 1879, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Arnold 1935b, Horion 1941), Toruń (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Mazur E. 1936, Makólski 1952), Warszawa Morysinek, Płochocin pow. Pruszków, Jabłonna pow. Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Horion 1941); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Nowotny 1924e, Polentz 1939b, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur E. 1922, Mazur E. 1936); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1912); Beskid Wschodni (Mazur E. 1936); Polska (Motschulsky 1850, Schaum 1857, Jakobson 1907, Zaitzev 1924); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1908); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1908, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928); «Śląsk» (Schwarz E. 1872b, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928, Müller G. 1934)